5Sžf/28-37/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2014 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Jana Baricová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
LUMI TATRY SLOVAKIA, s. r. o., Bardejov
c/a
Finančné riaditeľstvo SR