5Sžf/27/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
APPRIORI, s. r. o.
Areál hospodárskeho dvora Boldog
c/a
Finančné riaditeľstvo SR