5Sžf/27/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2013 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová


Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
AUTOALLES s.r.o., Prešov
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Bratislava