5Sžf/15/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Petra Príbelská


Účastníci:
MERCURIUS, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR