5Sžf/144/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2015 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Milan Morava
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Igor Pastierik
c/a
Ministerstvo spravodlivosti SR