5Sžf/114/2009

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.08.2012 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Elana Krajčovičová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Kapsch Telematic Services SK, s.r.o., Bratislava a spol.
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava