5Sžf/11/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.09.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
KEY SEVEN, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR