5Sžf/101/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Z.O.GROUP, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR