5Szd/1/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.08.2012 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
MUDr. Tatiana Sujová
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava