5Sž/6/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.02.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmia Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
MAC TV, s. r. o. BA
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu BA