5Sž/5/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.10.2012 13:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová

Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
RM PROGRES, s. r. o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu