5Sž/4/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.03.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Morava
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu