5Sž/4/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 31.01.2013 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
TAM ART PRODUCTIONS, s. r. o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu