5Sž/37/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.06.2012 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
MAC TV, s. r. o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu