5Sž/35/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 28.06.2012 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová

Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Elena Krajčovičová


Účastníci:
Slovak Telekom, a. s.
c/a
Telekomunikačný úrad SR