5Sž/3/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 23.08.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s.
c/a
Telekomunikačný úrad SR