5Sž/26/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.06.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu