5Sž/21/2011

5Sž/22/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 15.12.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
MAC TV, s. r. o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu