5Sž/17/2011

5Sž/23/2011 5Sž/24-25/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 15.12.2011 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Markíza - Slovakia, s. r. o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu