5Sž/14/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 08.11.2011 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Elena Krajčovičová, JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
MARKÍZA – SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava