5Sž/11/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.10.2012 14:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Baricová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
D. EXPRES, a. s., Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu