5Sž/101/2007

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 30.11.2011 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Maxmedia s.r.o. Šaľa
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava