5Obo/78/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 23.08.2012 09:30
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
SR - Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica
c/a
JUDr. Vladimír Pavlov