5Obo/77/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2014 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Jana Hullová
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Ing. Benjamín Petrík, SKP Agrodružstvo Jastrabie n. T., Jastrabie nad Topľou

c/a

Obec Jastrabie nad Topľou

o zaplatenie sumy 61 351,67 eur

ZRUŠENÉ