5Obo/54/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.04.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
InLaw s.r.o., Bratislava
c/a
JUDr. Ivan Mojžiš - SKP Poľnohospodárske stavby, a. s., Dunajská Streda a spol.
o určenie neplatnosti právneho úkonu