5Obo/45/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.11.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
INFOSPOT, informačné a spotrebiteľské centrum, Bratislava
c/a
Retail Value SK, a. s., Bratislava
o zdržanie sa nekalosúťažného konania