5Obo/43/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.08.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Zuzana Graczaová, Lučenec
c/a
JUDr. Ondrej Zachar, SKP úpadcu Ing. Karol Gracz - FRESSSH, Lučenec
o náhradu škody