5Obo/34/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.03.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
BENZ Holíč, s. r. o., Holíč
c/a
Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
o zaplatenie 39 500,76 eur s príslušenstvom