5Obo/32/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.11.2016 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Lenka Praženková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková,
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
Telovýchovná jednota Východoslovenské železiarne Košice, Košice
c/a
Mgr. Vladimír Micaj - SKP úpadcu HC VSŽ Košice, a.s. v konkurze, Košice
o vylúčenie náhradného peňažného plnenia s príslušenstvom