5Obo/29/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Steffen Oskar Stracker, Rakúsko
c/a
SLOVANTEX s.r.o., Trenčianske Teplice
o určenie neplatnosti právneho úkonu