5Obo/27/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.01.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Tarling Corporation Trust Company Complex Ajeltake Island, Marshall Islands
c/a
IRAF Bratislava s. r. o., Prietrž
o zaplatenie 1 194 981,08 eur s príslušenstvom