5Obo/27/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2015 11:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Slovenská sporiteľňa a. s., Bratislava a spol.
c/a
V & K PRINT s. r. o., Banská Bystrica a spol.
o 28 710,06 eur s príslušenstvom