5Obo/25/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2015 10:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
UNIVERSUM - INVEST HOUSE, a.s., Banská Bystrica
c/a
Československá obchodná banka, a.s., Bratislava
o 1 000 000 Eur s príslušenstvom