5Obo/23/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková,
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava
c/a
JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD. - SKP úpadcu Monika Tarry - Drevo Shop, Motyčky
o určenie pravosti pohľadávky