5Obo/21/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.09.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
JUDr. Slavomír Dubjel, SKP úpadcu Martin Mrázko, Prešov
c/a
Ing. Martin Mrázko a spol., Košická Polianka
o určenie neúčinnosti právnych úkonov