5Obo/19/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.06.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Lenka Praženková,
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
Viliam Tomášek, Banská Bystrica
c/a
Ján Hámorský, Bratislava
o námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu