5Obo/17/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.11.2016 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Lenka Praženková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková,
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
Slovenská konsolidačná a.s., Bratislava
c/a
Ing. Martin Vydra, Levice a spol.
o zaplatenie 245 941,12 eur s príslušenstvom
zrušené vyhlásenie rozhodnutia