5Obo/15/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.11.2015 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Štefan Bereznai - AGRONET, Dunajská Streda
c/a
Ing. Ladislav Minarič - AGROREAL, Senec
o ochanu proti nekalej súťaži s príslušenstvom