5Obo/11/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.06.2016 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Lenka Praženková,
JUDr. Anna Marková


Účastníci:
Vincent Oškrobaný - Javorinka Čadca
c/a
Róbert Krajňák, Bratislava
o zaplatenie 18 800,17 eur s príslušenstvom