5Obo 81/11

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2012 11:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
SLOVAK INTERCARGO, s. r. o., Žilina
c/a
Branislav Glasa