5Obo 73/11

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.04.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Ján Duchoň
c/a
JUDr. Ján Pirč, SKP SPOROINVEST, a. s.