5Obo 65/11

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 31.07.2012 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Valéria Havlíková
c/a
Bytové družstvo BA III