5Obo 56/12

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.09.2012 11:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
SR - KS Bratislava, Justičná pokladnica
c/a
JUDr. Milan Kuzma, SKP Marián Vaško, VATECH, Prešov