5Obo 35/11

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.02.2012 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
JUDr.Dušan Pohovej,SKP TAZ, a. s., Trnava
c/a
Ivan Bartoš, Trnava
o 367,25 eur s prísl.