5Obo 3/12

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.02.2012 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s. r. o.
c/a
1/ Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
2/ JUDr. Oliver Korec, SKP Old Herold Ferm, a.s.
o zapl. 9 355 850,46 eur s prísl.