5Obo 20/11

5Obo 21/11

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
RAMIS, v. o. s., Kremnica
c/a
Ing. Mária Martincová