5Obo 2, 16/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.02.2017 10:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Lenka Praženková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
Stavebno-servisný podnik, a.s. v konkurze, Žilina
c/a
1. Ing. Štefan Paľo, Valča a spol.
o zaplatenie33 193,91 eur s prísl.