5Obo 112/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.11.2012 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava
c/a
JUDr. G. Bírošová, SKP Stredoslovenské stavby, a.s.
Termín pojednávania sa ruší.