5Obo 100/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Ing. Slávka Čičkanikova
c/a
JUDr. A.Balážová, SKP LEAD, s. r. o. v konk.