5Obdo/56/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.05.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Lenka Praženková
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r.o.
c/a
HMG Recorey, k.s., Bratislava
o vylúčenie vecí zo súpisu vo vedľajšom konkurznom konaní